Khiếu nại chất lượng dịch vụ

Bookxe.net luôn cố gắng hết sức để giúp quý hành khách hài lòng khi trải nghiệm dịch vụ do bookxe.net cung cấp hoặc do bookxe.net chịu trách nhiệm liên quan.

Tuy nhiên, bởi vì chúng tôi không trực tiếp vận hành dịch vụ, nên các vấn đề khách quan liên quan đến chất lượng đôi khi có thể xảy ra.

Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi cam kết sẽ kết hợp cùng quý hành khách để khiếu nại về chất lượng dịch vụ đối với các hãng xe, nhà xe, tìm ra nguyên nhân và trách nhiệm của các bên và chốt lại phương hướng giải quyết cho phù hợp nhất.

Khiếu nại có thể dẫn đến bồi thường, nhưng chúng tôi tin đó không phải là mục đích của chúng ta. Khiếu nại sẽ mang đến dịch vụ tốt hơn cho bạn và những người khác trong tương lai và đây mới đúng là mục tiêu cuối cùng mà chúng ta hướng tới.

Để khiếu nại dịch vụ, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp đến hotline của Bookxe.net.

Số điện thoại: 0818 220066

Tại đây, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ là cầu nối giữa hành khách và nhà xe, hãng xe, là trọng tài khách quan để xem phần trách nhiệm của các bên và đề xuất phương án giải quyết hiệu quả nhất.

[contact-form-7 id="978" title="POP FORM"]
<div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f978-o2" lang="vi" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response"><p role="status" aria-live="polite" aria-atomic="true"></p> <ul></ul></div> <form action="/khieu-nai-dich-vu/#wpcf7-f978-o2" method="post" class="wpcf7-form init" novalidate="novalidate" data-status="init"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="978" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.3" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="vi" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f978-o2" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_posted_data_hash" value="" /> </div> <div class="rong50"> <label><i class="far fa-calendar-alt"></i> Ngày đi</label><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap ngaydi"><input type="date" name="ngaydi" value="" class="wpcf7-form-control wpcf7-date wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-date ngaydi" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Chọn ngày đi" /></span> </div> <div class="rong50"> <label><i class="fas fa-ticket-alt"></i> Số lượng vé</label><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap soluongve"><select name="soluongve" class="wpcf7-form-control wpcf7-select wpcf7-validates-as-required soluongve" aria-required="true" aria-invalid="false"><option value="">---</option><option value="1">1</option><option value="2">2</option><option value="3">3</option><option value="4">4</option><option value="5">5</option><option value="6">6</option><option value="7">7</option><option value="8">8</option><option value="9">9</option><option value="10">10</option><option value="Trên 10">Trên 10</option></select></span> </div> <div class="rong50"><span class="wpcf7-form-control-wrap hovaten"><input type="text" name="hovaten" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Họ và tên" /></span></div> <div class="rong50"><span class="wpcf7-form-control-wrap dienthoai"><input type="tel" name="dienthoai" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Số điện thoại" /></span></div> <div class="rong51 nutgui"><input type="submit" value="Đặt vé ngay" class="wpcf7-form-control wpcf7-submit" /></div> <div class="wpcf7-response-output" aria-hidden="true"></div></form></div>
0818 220066