Chương trình đối tác

Bookxe.net là một nền tảng mở cung cấp và bán vé xe đi mọi miền tổ quốc. Chúng tôi hiểu rằng đối tác và khách hàng là những người quan trọng nhất tạo nên thành công của chúng tôi.

Để đi nhanh, hãy đi một mình, để đi xa, hãy đi cùng nhau.

Và Bookxe.net luôn muốn đi xa nhất, và đi cùng với bạn.

Chúng tôi có những chính sách hợp tác mở vô cùng linh hoạt để cùng bạn phát triển, bao gồm:

Đối với nhà xe, hãng xe

Chúng tôi có thể phân phối dịch vụ của doanh nghiệp dưới dạng đại lý, phủ sóng dịch vụ của các bạn tới hàng trăm nghìn khách hàng thân thuộc tin tưởng và sử dụng nền tảng của Bookxe.net.

Để liên hệ hợp tác, mời email tới địa chỉ thư info@bookxe.net chúng tôi thường sẽ phản hồi trong vòng 6 giờ làm việc.

Đối với cộng tác viên

Mạng lưới rộng lớn của Bookxe.net đủ để bạn phát triển hết tiềm năng của mình.

Hãy cùng chúng tôi phân phối dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng của bạn, và phát triển thu nhập của bản thân theo năng lực của chính mình.

Mọi liên hệ cộng tác, vui lòng email về địa chỉ thư info@bookxe.net thư sẽ được chuyển đến bộ phận quản lý của chúng tôi và từ đây sẽ có những hướng dẫn chi tiết, rõ ràng hơn dành cho bạn.

[contact-form-7 id="978" title="POP FORM"]
<div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f978-o2" lang="vi" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response"><p role="status" aria-live="polite" aria-atomic="true"></p> <ul></ul></div> <form action="/chuong-trinh-doi-tac/#wpcf7-f978-o2" method="post" class="wpcf7-form init" novalidate="novalidate" data-status="init"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="978" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.3" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="vi" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f978-o2" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_posted_data_hash" value="" /> </div> <div class="rong50"> <label><i class="far fa-calendar-alt"></i> Ngày đi</label><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap ngaydi"><input type="date" name="ngaydi" value="" class="wpcf7-form-control wpcf7-date wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-date ngaydi" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Chọn ngày đi" /></span> </div> <div class="rong50"> <label><i class="fas fa-ticket-alt"></i> Số lượng vé</label><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap soluongve"><select name="soluongve" class="wpcf7-form-control wpcf7-select wpcf7-validates-as-required soluongve" aria-required="true" aria-invalid="false"><option value="">---</option><option value="1">1</option><option value="2">2</option><option value="3">3</option><option value="4">4</option><option value="5">5</option><option value="6">6</option><option value="7">7</option><option value="8">8</option><option value="9">9</option><option value="10">10</option><option value="Trên 10">Trên 10</option></select></span> </div> <div class="rong50"><span class="wpcf7-form-control-wrap hovaten"><input type="text" name="hovaten" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Họ và tên" /></span></div> <div class="rong50"><span class="wpcf7-form-control-wrap dienthoai"><input type="tel" name="dienthoai" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Số điện thoại" /></span></div> <div class="rong51 nutgui"><input type="submit" value="Đặt vé ngay" class="wpcf7-form-control wpcf7-submit" /></div> <div class="wpcf7-response-output" aria-hidden="true"></div></form></div>
0818 220066