Chính sách hoãn hủy vé mua trên Bookxe.net

Bookxe.net rất lấy làm tiếc khi quý khách thực hiện hoãn hùy các dịch vụ do Bookxe.net cung cấp.

Chúng tôi thấu hiểu rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến phát sinh hoãn hủy dịch vụ, trong đó có khách quan, chủ quan và các nguyên nhân trong trường hợp bất khả kháng.

Để làm rõ trách nhiệm mỗi bên trong trường hợp hoãn hủy, Bookxe.net quy định về mức hoàn phí tiền cọc và thanh toán, chi tiết như sau:

  • Hoãn hủy nhiều hơn 7 ngày trước thời gian khởi hành: Hoàn lại 90% giá trị đặt cọc hoặc thanh toán.
  • Hoãn hủy nhiều hơn từ 72 tiếng – 7 ngày trước thời gian khởi hành: Hoàn lại 50% giá trị đặt cọc hoặc thanh toán.
  • Hoãn hủy nhiều hơn từ 24h – 3 ngày trước thời gian khởi hành: Hoàn lại 30% giá trị đặt cọc hoặc thanh toán.
  • Hoãn hủy ít hơn 24h trước thời gian khởi hành: Không hoàn tiền.

Riêng đối với vé xe Limousine:

  • Hoãn hủy nhiều hơn 3 ngày trước thời gian khởi hành: Hoàn 70% giá trị đặt cọc hoặc thanh toán.
  • Hoãn hủy ít hơn 3 ngày trước thời gian khởi hành: Không hoàn tiền.

Chính sách hoãn hủy đối với các dịch vụ đặt qua Bookxe.net không tuân theo hoặc phụ thuộc vào chính sách hoãn hủy từ phía nhà xe, khách sạn, nhà hàng,… các đối tác trực tiếp của Hanoisapa.com.

Khi đặt vé qua Bookxe.net nghĩa là khách hàng đã đồng ý với điều khoản hoãn hủy dịch vụ do Bookxe.net cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các khiếu nại phát sinh trực tiếp giữa khách hàng và các đối tác của Bookxe.net.

[contact-form-7 id="978" title="POP FORM"]
<div role="form" class="wpcf7" id="wpcf7-f978-o2" lang="vi" dir="ltr"> <div class="screen-reader-response"><p role="status" aria-live="polite" aria-atomic="true"></p> <ul></ul></div> <form action="/chinh-sach-hoan-huy/#wpcf7-f978-o2" method="post" class="wpcf7-form init" novalidate="novalidate" data-status="init"> <div style="display: none;"> <input type="hidden" name="_wpcf7" value="978" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_version" value="5.3" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_locale" value="vi" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_unit_tag" value="wpcf7-f978-o2" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_container_post" value="0" /> <input type="hidden" name="_wpcf7_posted_data_hash" value="" /> </div> <div class="rong50"> <label><i class="far fa-calendar-alt"></i> Ngày đi</label><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap ngaydi"><input type="date" name="ngaydi" value="" class="wpcf7-form-control wpcf7-date wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-date ngaydi" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Chọn ngày đi" /></span> </div> <div class="rong50"> <label><i class="fas fa-ticket-alt"></i> Số lượng vé</label><br /> <span class="wpcf7-form-control-wrap soluongve"><select name="soluongve" class="wpcf7-form-control wpcf7-select wpcf7-validates-as-required soluongve" aria-required="true" aria-invalid="false"><option value="">---</option><option value="1">1</option><option value="2">2</option><option value="3">3</option><option value="4">4</option><option value="5">5</option><option value="6">6</option><option value="7">7</option><option value="8">8</option><option value="9">9</option><option value="10">10</option><option value="Trên 10">Trên 10</option></select></span> </div> <div class="rong50"><span class="wpcf7-form-control-wrap hovaten"><input type="text" name="hovaten" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-validates-as-required" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Họ và tên" /></span></div> <div class="rong50"><span class="wpcf7-form-control-wrap dienthoai"><input type="tel" name="dienthoai" value="" size="40" class="wpcf7-form-control wpcf7-text wpcf7-tel wpcf7-validates-as-required wpcf7-validates-as-tel" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Số điện thoại" /></span></div> <div class="rong51 nutgui"><input type="submit" value="Đặt vé ngay" class="wpcf7-form-control wpcf7-submit" /></div> <div class="wpcf7-response-output" aria-hidden="true"></div></form></div>
0981 387576